{audio}music/esp_jozefow.mp3{/audio}

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Józefowie


Realizując wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 200, poz.1651) została aktywowana Elektroniczna Skrzynka Podawcza  /ESP/ Urzędu Miejskiego w Józefowie. 

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.
  • Aby skorzystać z systemu konieczne jest posiadanie niekwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  • Aby skorzystać z systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest zarejestrowanie się w systemie.
  • Proszę wybrać z  menu systemu opcję "Załóż konto", wypełnić formularz rejestracyjny i wygenerować konto dostępowe.
  • Aby odzyskać hasło dostępowe należy wybrać opcję "Zapomniałem hasła"  i wypełnić formularz lub skontaktować się z administratorem systemu.

Dokumenty można również składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta na odpowiednim nośniku danych  jak dyskietka 3,5 cala, dysk CD - RW z niezakończona sesją  lub urządzenie typu PenDrive.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz.1766) wydziały Urzędu Miejskiego w Józefowie akceptują formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu: .txt , .rtf , .pdf, .doc , OpenDocumentFormat , .jpg , .gif , .tif (.tiff) , .png , .svg , .zip , .tar , .gz (.gzip) oraz .rar.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

"E-usługi" certyfikaty niekwalifikowane dla mieszkańców

 

Wzory wypełniania wniosków:

Załączniki:

Akty prawne: