b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgGimnazjum w Józefowie
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgGimnazjum w Majdanie Nepryskim
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgGminny Zespół Administracyjny Szkół w Józefowie
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgLiceum Ogólnokształcące w Józefowie
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgMiejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpg<a href="/images/jednostki/miejski-osrodek-kultury.pdf " _cke_saved_href="images/jednostki/miejski-osrodek-kultury.pdf " target="_blank" "="">Miejski Ośrodek Kultury </a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/przedszkole-w-jozefowie.pdf TARGET=" _cke_saved_href="images/jednostki/przedszkole-w-jozefowie.pdf TARGET=" _blank""="">Przedszkole Józefów </a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/zespol-opieki-zdrowotnej.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/zespol-opieki-zdrowotnej.pdf" target="_blank">Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej </a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/szkola-podstawowa-w-gorecku-starym.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/szkola-podstawowa-w-gorecku-starym.pdf">Szkoła Podstawowa w Górecku Starym </a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/szkola-podstawowa-w-jozefowie.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/szkola-podstawowa-w-jozefowie.pdf" target="_blank">Szkoła Podstawowa w Józefowie</a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/szkola-podstawowa-w-majdanie-nepryskim.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/szkola-podstawowa-w-majdanie-nepryskim.pdf">Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim</a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/szkola-podstawowa-w-stanislawowie.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/szkola-podstawowa-w-stanislawowie.pdf" target="_blank">Szkoła Podstawowa w Stanisławowie</a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/warsztaty-terapii-zajeciowej.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/warsztaty-terapii-zajeciowej.pdf">Warsztaty Terapii Zajęciowej</a></strong><br> <img src="/images/M_images/pdf.jpg" _cke_saved_src="images/M_images/pdf.jpg" alt="" height="16" align="left" hspace="6" width="16"><strong><a href="/images/jednostki/zaklad-wodociagow-i-kanalizacji-w-jozefowie.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/zaklad-wodociagow-i-kanalizacji-w-jozefowie.pdf">Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie</a></strong> </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>   </p> <strong><a href="/images/jednostki/zaklad-wodociagow-i-kanalizacji-w-jozefowie.pdf" _cke_saved_href="images/jednostki/zaklad-wodociagow-i-kanalizacji-w-jozefowie.pdf"></a></strong><p></p>