Noty i zastrzeżenia prawne związane z użytkowaniem serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Józefowie

1. Prawa autorskie.
2. Polityka dotycząca cookies.
3. Polityka dotycząca danych osobowych.
4. Ograniczenie odpowiedzialności.

1.  Do wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii zdjęć, artykułów, materiałów oraz innych opracowań wyłączne prawa autorskie posiada Urząd Miejski w Józefowie, wyjątek stanowią jedynie zdjęcia umieszczone przez zarejestrowanych użytkowników w galerii zdjęć oraz artykuły, opracowania i inne materiały umieszczone przez osoby współpracujące z naszym serwisem. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, powielanie oraz jakiekolwiek inne przetwarzanie w/w materiałów, zdjęć, publikacji oraz innych artykułów bez pisemnej zgody Urzędu Miejskiego w Józefowie. Informujemy również zainteresowanych, że serwis nasz jest oparty na systemie CMS Joomla. Joomla jest darmowym systemem rozpowszechnianym na podstawie licencji GNU/GPL. Galeria zdjęć naszego serwisu oparta jest na Coppermine Photo Gallery, która jest darmowym oprogramowaniem typu open source rozpowszechnianym na podstawie licencji GNU/GPL. Inne moduły (części) naszego serwisu, są albo integralną częścią systemu Joomla, albo są modułami rozpowszechnianymi również na podstawie licencji GNU/GPL. Jeżeli są Państwo zainteresowani komercyjnym wykorzystaniem zdjęć umieszczonych w naszej galerii zdjęć prosimy o kontakt, po konsultacjach z autorem zdjęć (jeżeli nie są to zdjęcia naszego autorstwa) otrzymają Państwo odpowiedź na jakich warunkach mogliby Państwo takie zdjęcia wykorzystywać.

2. Serwis nasz oparty jest na systemie CMS Joomla, system ten cechuje się między innymi tym, że do poprawnej pracy wykorzystuje tworzone przez niektóre swoje komponenty tzw. pliki cookies, są to małe pliki tekstowe wysyłane przez komponenty naszej witryny do Państwa komputera. Pliki te służą głównie do identyfikacji komputera danego użytkownika. Identyfikacja ta pomaga w sprawniejszym działaniu naszej witryny (np. zapamiętywanie nazw użytkowników i haseł zapisanych podczas przeglądania naszej witryny).

3. Dane osobowe użytkowników serwisu przetrzymywane są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883. Informujemy, że dane osobowe nie są w żaden sposób przekazywane (odpłatnie bądź nieodpłatnie) osobom lub firmom trzecim. Informujemy również, że dane osobowe użytkowników serwisu nie są dostępne dla osób trzecich. Jedyny wgląd w powierzone dane osobowe ma administrator tego serwisu. Użytkownicy naszego serwisu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Informujemy, że Urząd Miejski w Józefowie nie ponosi odpowiedzialności za opinie lub komentarze do artykułów, wpisy użytkowników naszego serwisu na forum dyskusyjnym lub inne opinie wyrażone w inny sposób nie wymieniony tutaj sposób. Opinie, komentarze lub wpisy użytkowników na naszym forum są wyłącznie ich własnością i nie są w żaden sposób cenzorowane, dlatego też prosimy o nieutożsamianie wypowiedzi innych użytkowników z ogólnym merytorycznym przesłaniem naszego serwisu. Jeżeli zauważą Państwo na naszej witrynie jakiekolwiek wpisy, które mogą urazić czyjeś uczucia lub przekonania prosimy o poinformowanie nas o tym. Wpis taki zostanie natychmiast usunięty, a użytkownik, który go wprowadził zostanie na zawsze usunięty z naszej bazy danych.