Ogłoszenie

Organizujemy konkurs plastyczny pt. "Kolory niepodległości". Prosimy o przygotowanie prac w domu (dzieci z pomocą rodziców).

Tematyka prac:

  • droga Polski do odzyskania niepodległości,
  • postacie zaangażowane w walkę o niepodległość,
  • symbole narodowe,
  • formy obchodów rocznicy niepodległości w środowisku lokalnym,
  • inna, twórcza interpretacja tematu.  

Prace plastyczne w formacie A4, wykonane techniką płaską (malarstwo, rysunek, pastel, batik, collage, inne bez użycia artykułów spożywczych) oraz opatrzone metryczką prosimy złożyć do dnia 24.04.2018 r. w swoich grupach.

Trzy najciekawsze prace zostaną przekazane do Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu na konkurs powiatowy.

Zachęcamy do udziału w konkursie!