Dnia 19.09.2017 r. przedszkolaki z Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie uczestniczyły w akcji "Sprzątanie Świata". Dzieci z wielkim zaangażowaniem  sprzątały  plac przedszkolny i teren wokół przedszkola. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu i wdrażanie do zachowań służących ochronie środowiska.

Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017
Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017 Sprzątanie Świata 2017