Pasowanie na PrzedszkolakaDnia 26 listopada 2015 r. odbyło się w przedszkolu Święto naszego patrona Krasnala Hałabały, podczas którego dzieci 3-letnie zostały włączone w poczet przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce. W obecności rodziców i kolegów ze starszych grup 3–latki złożyły przyrzeczenie i zostały pasowane na przedszkolaka przez Panią Dyrektor. Po uroczystości czekał na dzieci w salach słodki poczęstunek a następnie wspólna zabawa przy muzyce.

Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka Pasowanie na Przedszkolaka