Zasady funkcjonowania uczniów klas I-IIIW związku z powrotem uczniów klas I-III do szkół od 18 stycznia 2021 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Majdanie Nepryski przekazuje zasady funkcjonowania klas zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS znajdujące się w poniższym załączniku.

Nauka w oddziale przedszkolnym grupy 6-latków i 3-4-5 latków odbywa się według dotychczasowych zasad. Uczniowie korzystający z dowozu odjeżdżają z miejscowości Długi Kąt wieś o godz. 7.20 a z Hamerni o 7.40.

Konsultacje dla uczniów kl. VIII będą odbywać się w szkole od 18 stycznia 2021 r.z zachowaniem reżimu sanitarnego według ustalonego harmonogramu podanego na dzienniku elektronicznym.

Załącznik:

mgr Maria Rysztak
Maria Rysztak