Godziny wychowawcze ze światemW I półroczu roku szkolnego 2020/2021 w klasie VIIb podczas lekcji wychowawczych realizowane były tematy edukacji globalnej "Godziny wychowawcze ze światem".

Jest to cykl 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności. Lekcje realizowane są w oparciu o ciekawe materiały, takie jak karty dyskusyjne, plakaty, filmy. Materiały cyfrowe umożliwiają kontynuowanie cyklu lekcji podczas zajęć on-line.

W tym półroczu poruszyliśmy tematy takie jak: odpowiedzialność konsumpcyjna ("Globalna sprawiedliwość ekonomiczna na przykładzie czekolady"), reagowanie na kryzysy humanitarne ("Uchodźctwo"), różne perspektywy patrzenia na świat ("Czy wszyscy ludzie mają takie same potrzeby"). Działania prowadzone w klasie VIIb są realizowane przy współpracy z Polską Akcją Humanitarną i będą dalej prowadzone w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Wychowawca klasy VIIb: Diana Pakuła