Gminny konkurs Picture dictionaryKonkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim, na przykład słowo PASTA (makaron) wykonane z makaronu.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

  • Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
  • Format: A3. Technika plastyczna: dowolna. Musi nawiązywać
  • do wybranego słowa.
  • Komisja Konkursowa przy ocenie pracy będzie brała pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowości, oryginalność, estetykę pracy i poprawność językową.
  • Prace wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy złożyć  do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim do dnia 19.03.2021r.
  • Prace konkursowe muszą być podpisane: imię i nazwisko, szkoła i klasa.
  • Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody.
Konkurs

Jeśli tak, to ten konkurs jest dla Ciebie, wykaż się pomysłem i weź udział w Gminnym Konkursie "MY PICTURE DICTIONARY". Serdecznie zaprasza Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

Załącznik: