Za przygodą do Janowa Lubelskiego11.05.2018 r. przedszkolaki  Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie z grupy III, IV i V (dzieci 5-6 letnie) wybrały się na wycieczkę do PARKU REKREACJI – ZOOM NATURA w Janowie Lubelskim. Bogata oferta edukacyjna jak: Laboratorium Edukacyjne, Park Linowy, Atrakcje Parku Kreatywnego dostosowana do potrzeb rozwojowych dzieci rozbudziła wyobraźnię dzieci, wzbogaciła wiedzę o świecie, wyzwoliła pomysłowość dzieci i dostarczyła wiele radości.

Wycieczkę zorganizowały Panie: Krystyna BigosAgnieszka Wojciechowska.

Za przygodą do Janowa Lubelskiego Za przygodą do Janowa Lubelskiego Za przygodą do Janowa Lubelskiego
Za przygodą do Janowa Lubelskiego Za przygodą do Janowa Lubelskiego Za przygodą do Janowa Lubelskiego
Za przygodą do Janowa Lubelskiego Za przygodą do Janowa Lubelskiego Za przygodą do Janowa Lubelskiego

Więcej zdjęć na stronie http://www.krasnalhalabala.szkolnastrona.pl