Międzynarodowy Dzień Mediacji21 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Stanisławowie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu, mającym charakter polubowny, przeprowadzana jest według regulacji prawnych lecz dobrowolnie, poza salą sądową przed profesjonalnym mediatorem. Efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem, która w większości kategorii sporów zatwierdzona przez sąd nadaje się do wykonania podobnie jak wyrok sądowy czy ugoda zawarta przed sądem. Jej zaletą jest szybkie i zdecydowanie tańsze od procesu sądowego zakończenie sporu. Mediacja w bardziej rozwiniętych krajach świata cieszy się już ponad stuletnią praktyką rozwiązywania sporów poza sądem. W polskim porządku prawnym mediacja, jako instytucja prawa prowadząca do zawarcia ugody, wprowadzona została po raz pierwszy w ograniczonym zakresie - bo jedynie w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów zbiorowych ze stosunku pracy - dopiero w roku 1991. W br. obchodzimy trzydziestolecie istnienia instytucji mediacji w Polskim porządku prawnym. W naszym kraj postępowania mediacyjne wprowadzane były sukcesywnie do roku 2005 w poszczególnych kategoriach spraw: w sprawach cywilnych, rodzinnych, w sprawach nieletnich w sprawach mających charakter postępowań administracyjnych a także w ograniczonym zakresie w postępowaniu karnym.

Uczniowie naszej Szkoły z okazji tego dnia mieli okazję sami zostać mediatorem i w sposób polubowny rozwiązać problem. Nauczyli się jak prowadzić rozmowę, aby dojść do porozumienia zrozumieli, że należy wysłuchać obu stron konfliktu oraz nie należy nikogo przedwcześnie oceniać a podczas ugody warto iść na małe ustępstwa. Na koniec zajęć wykonali okolicznościową gazetkę i plakaty przedstawiające mediację.

Joanna Bucior

SP Stanisławów SP Stanisławów SP Stanisławów