6 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej.

Pasowanie na czytelnikaGłównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością bajek. Następnie zapoznali się regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania oraz prośbami książki.

Podczas pasowania złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą aktywnymi czytelnikami biblioteki oraz obiecali dbać o książki.

Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe "zakładki" oraz wyprawki czytelnicze w ramach udziału w projekcie "Mała książka – wielki człowiek" organizowanego przez Instytut Książki realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.