Międzynarodowy Dzień Osób NiepełnosprawnychMiędzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 - 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ, chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. W Polsce, co ósmy Polak jest osobą niepełnosprawną. Pierwsze przedszkola i szkoły integracyjne powstały w Europie już w latach 60. ub. wieku. W Polsce dopiero 30 lat później i to głównie dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Integracyjny system kształcenia polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych, które umożliwią im naukę w gronie zdrowych rówieśników.

Niepełnosprawność nie musi ograniczać.

Linki do filmików dotyczących niepełnosprawności:

Wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich bliskim życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radości w codziennym życiu. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość.