W Szkole Podstawowej w Józefowie od drugiego półrocza uczniowie klasy Ia wezmą udział w innowacji pedagogicznej "Bajkoterapia. Baśnie i bajeczki nauczą i przepędzą smuteczki."

Innowacja została zaplanowana na okres od lutego 2021 roku do maja 2023 roku. Uczniowie na zajęciach dodatkowych z wychowawcą będą czytać i poznawać przygody bohaterów bajek terapeutycznych, nazywać emocje towarzyszące bohaterom i zastanawiać się, jak można im pomóc.  Będą tworzyć swoje bajki, a nawet zostaną autorami i stworzą swoją klasową książeczkę.

Innowacja ma na celu przede wszystkim przybliżenie uczniom trudnych sytuacji, z którymi spotykają się na co dzień i umiejętne radzenie sobie z nimi, oraz z emocjami, jakie im wtedy towarzyszą. Pobudzana będzie wyobraźnia dzieci, przy jednoczesnym kształceniu czytania ze zrozumieniem, co także dla wielu stanowi nie lada problem. Omawiane będą też tematy związane ze zdrowym stylem życia.

To obecna sytuacja epidemiczna skłoniła wychowawcę do podjęcia takiego działania, gdyż nie trudno zauważyć, że kontakty międzyludzkie zostały znacząco ograniczone. Ludzie izolują się od siebie, a miejsce relacji rówieśniczych zajęły smartfony, tablety i telewizory. Ma to niekorzystny wpływ na rozwój emocjonalny także najmłodszych.

Innowacja z bajkoterapi będzie czasem poświęconym na rozmowy o strachach, smutkach i radościach, które często nam towarzyszą. Wychodząc naprzeciw wielu napotykanym problemom, spróbujemy poradzić sobie z nimi. Będziemy się uczyć, jak właściwie reagować w trudnych sytuacjach, towarzyszących w życiu codziennym.Autorem i realizatorem innowacji jest wychowawczyni klasy - Ewa Lipian.