W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy VIIIb Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie brali udział w projekcie edukacyjnym: "Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?" realizowanym w oparciu o materiału Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Podczas zajęć uczniowie analizowali takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwijali wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie budowali także postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. Program realizował pan Tomasz Lipian.