Podczas Wielkiego Postu klasy I-III wraz z rodzicami oraz pracownicy szkoły włączyli się w akcję "Jałmużna Wielkopostna". Przez sześć tygodni rezygnowali z drobnych przyjemności, słodyczy i składali ofiary pieniężne do specjalnie przygotowanej na ten cel skarbonki. Dodatkowo został zorganizowany kiermasz ozdób wielkanocnych i słodkich przekąsek. Zebrane fundusze w kwocie 1935,90 złotych zostały wpłacone do Fundacji AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w Warszawie, która zebrane środki pieniężne przekaże mieszkańcowi naszej gminy Panu Konradowi Berdzikowi na zakup protezy bionicznej ręki.

Szczególne podziękowania należą się uczniom klasy I i ich rodzicom, którzy okazali dobre i wrażliwe serca szczególnie aktywnie włączając się w tę bezinteresowną pomoc.

Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas oraz koordynatorom akcji Barnardzie HejznerJolancie Lal-Szkałuba dedykujemy słowa Świętego Jana Pawła II.

"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje."