Nabór pensjonariuszy do Rodzinnych Domów PomocyBurmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15.

Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w których zakwaterowanie znajdzie 24 pensjonariuszy. RDP będą świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne dla uczestników projektu.

Poniżej w załącznikach znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, listę adresową, deklarację uczestnictwa oraz pozostałe formularze zgłoszeniowe.

Do pobrania:

Logo