Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejCel programu:

Głównym celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w edycji na 2021 rok, jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowanie prawa do niezależnego życia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W ramach programu realizowane będą takie zadania jak:

  • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym w tym, zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczestnika programu związanych z dotrzymywaniem towarzystwa - dialog, rozmowa, potrzeby intelektualne (wspólna lektura, oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu);
  • wyjście i powrót/lub dojazd do wybranych miejsc przez uczestnika programu (dom, praca, placówki oświatowe, miejsca kultu, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy i placówki bankowe, a także wydarzenia kulturalno - oświatowe, rozrywkowe, społeczne i inne, w tym inne czynności z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji.

Grupą docelową programu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zakładane efekty programu:

Program zakłada, że przy pomocy asystenta zwiększy się dostępność osób niepełnosprawnych do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, urzędowych, bankowych i innych, co korzystnie wpłynie na bieżące funkcjonowanie tych osób, zmniejszy izolację, ograniczy depresje i inne psychiczne dolegliwości wynikające z samotności i wykluczenia, rozwinie potrzeby więzi społecznych co będzie miało wpływ na proces socjalizacji osoby niepełnosprawnej.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ _ EDYCJA 2021"
DOFINANSOWANIE
221 161,50 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚC INWESTYCJI
221 161, 50 ZŁ

Dofinansowanie