Dodatek osłonowyInformuję, że od stycznia 2022 r. mieszkańcy Gminy Józefów mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,  
  • osobie  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia. Jeżeli wysokość dodatku osłonowego wyniesie mniej niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dla wniosków złożonych do dnia 31.07.2022 r. liczą się dochody za rok 2020. Dla wniosków złożonych od dnia 01.08.2022 r. liczą się dochody za rok 2021.

Wnioski należy składać do 31.10.2022 r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Potwierdzenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wydaje Urząd Miejski w Józefowie.

Załącznik:

Burmistrz Józefowa
/-/Roman Dziura