Szanowni Państwo – uczestnicy projektu
"ECO ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW"

Informujemy, że rozpoczął się montaż zestawów solarnych  w ramach projektu "ECO ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW".

Zakończenie tego etapu planowane jest na październik 2014 r. Przedstawiamy harmonogram, który ma charakter ramowy i w indywidualnych przypadkach może ulec z zmianie. Szczególne sytuacje gdy mogą nastąpić przesunięcia to najczęściej nietypowe warunki techniczne dotyczące planowanych prac montażowych w danej lokalizacji lub późniejszy termin zawarcia umów regulujących udział mieszkańca w projekcie.

Wyjaśniam jednocześnie że zakres oraz koszt dodatkowych prac jakie leżą po stronie uczestnika projektu (m.in. doprowadzenie instalacji do pomieszczenia, w którym będzie zamontowany zbiornik ciepłej wody), a które mieszkaniec chciałby zlecić wykonawcy należy uzgadniać przed przystąpieniem do przedmiotowych czynności.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z dokumentacją przetargową obowiązek montażu zaworów na instalacjach wody użytkowej ciepłej i zimnej jak też istniejącej instalacji CO (na instalacjach doprowadzonych do pomieszczenia, w którym nastąpi montaż zasobnika ciepłej wody) leży po stronie wykonawcy.

PDFInformacja o harmonogramie montażu zestawów solarnych w ramach realizacji projektu "ECO Energia w Gminie Józefów".