Szanowni Państwo – uczestnicy projektu
"ECO-ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW"

Projekt ECO-EnergiaPrzypominamy, że przygotowane zostały aneksy do umów regulujących zobowiązania organizacyjne i finansowe, związane z montażem i eksploatacją zestawu solarnego. Zmiany w umowie dotyczą obniżenia o kwotę 400 zł finansowego udziału uczestnika projektu oraz przesunięcie terminu dokonywania wpłat do 28 lutego 2014 r. Stosowne aneksy do umów dostępne są do podpisania w Urzędzie Miejskim w Józefowie przy ul. Kościuszki 37 w pokoju numer 6.

Informujemy, że pod adresem: http://solaryjozefow.pl/ udostępniono specjalny serwis (portal) internetowy, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne i informacyjne o projekcie „ECO-ENERGIA W GMINIE JÓZEFÓW”.

Na stronie internetowej projektu będą zamieszczane informacje zawierające:

  • Bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych,
  • Informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych województwa,
  • Szczegółowe informacje o Projekcie wraz z galerią zdjęć z realizacji,
  • Informacje meteorologiczne wraz z prognozą dla obszaru,
  • Formularze za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli zgłaszać uwagi, skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp.,
  • Wyliczenia (kalkulator) redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji Projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE (w budowie),
  • System wizualizacji pracy systemów solarnych – dokonujący wizualizacji w czasie rzeczywistym pracy systemów solarnych. System będzie bezobsługowy, zbierający bieżące parametry pracy wybranych 3-ch instalacji solarnych do bazy danych. System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę systemu i alarmować w razie pojawienia się błędów (w budowie).

Zachęcamy do zapisania się na "newsletter", aby otrzymywać bieżące informacje na skrzynkę mailową.