Fotografie przedstawiają ukończoną ścieżkę i nowe stylowe oświetlenie uliczne przy ulicach: Sosnowej i Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. 29 Marca.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1