Logo

"Przedszkole szansą naszych dzieci"

 

Gmina Józefów pozyskała ponad 700 000 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. "Przedszkole szansą naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na lata 2009-2011. W ramach tego projektu zostaną utworzone trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w miejscowościach Majdan Nepryski, Górecko Stare i Stanisławów. Pomieszczenia na pododdziały zostaną wyremontowane i wyposażone w nowe meble, zabawki i materiały do prowadzenia zajęć.  Dodatkowo  wszystkie dzieci mają zapewnione wyżywienie. Jedynym kosztem dla rodziców jest dowóz dziecka do oddziału przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych może zostać przyjętych 70 cioro dzieci zamieszkałych na terenie gminy Józefów w wieku od 3 do 5 lat. W miejscowym Przedszkolu w Józefowie grupa 70 cioro dzieci w wieku 3-5 lat będzie mogła skorzystać z dodatkowych zajęć z j. angielskiego, rytmiki i logopedycznych – podręczniki, instrumenty muzyczne jak i pomoce do zajęć logopedycznych zostaną zakupione w ramach projektu. Dodatkowo dzieci będą miały zapewniony podwieczorek.  Raz do roku zostanie zorganizowany piknik rodzinny z konkursami i nagrodami dla wszystkich dzieci i ich rodziców z pododdziałów przedszkolnych i miejscowego przedszkola promujący jednocześnie wychowanie przedszkolne. 

Załączniki: