Drukuj
Konkurs ofert dla NGO
NGOInformacja Burmistrza Józefowa z dnia 28.12.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i ustalenia wysokości dotacji na zadania umieszczone w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2016.