Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla pensjonariuszy Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie w ramach zapewnienia usług zdrowotnych w roku 2020.


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik nr 4a - Formularz ofertowy część nr 1 - Usługi rehabilitacyjne.

PrzetargZałącznik nr 4b - Formularz ofertowy część nr 2 - Usługi terapeutyczne.

PrzetargZałącznik nr 5a - Wzór umowy - Usługi rehabilitacyjne.

PrzetargZałącznik nr 5b - Wzór umowy - Usługi terapeutyczne.

PrzetargZałącznik nr 6a - Opis przedmiotu zamówienia - Usługi rehabilitacyjne.

PrzetargZałącznik nr 6b - Opis przedmiotu zamówienia - Usługi terapeutyczne.

PrzetargZałącznik nr 7 - Wykaz usług.


Wynik postępowania:

 
PDFInformacja z otwarcia ofert.

{DFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część 1 i 2 zamówienia.