Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargZapytanie ofertowe na: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 109447L ul. Biłgorajska oraz nr 109460L ul. Wojska Polskiego w miejscowości Józefów".


Załączniki:

 
PrzetargZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 4 - Wykaz osób.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.