Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargZapytanie ofertowe na: Przebudowę drogi gminnej nr 109440L w miejscowości Górniki, polegające na wyrównaniu i utwardzeniu pobocza tłuczniem na odcinku 810 m.


Załączniki:

 
PrzetargZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.

PrzetargZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.

PrzetargZałącznik nr 5 - Projektowane utwardzenie - załącznik mapowy.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.