Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Budynek Przedszkola w Józefowie.

Specyfikacja (SIWZ):


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:


Wynik postępowania: