Treść ogłoszenia:


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik Nr 1a - Dokumentacja techniczna zestawów solarnych.

PrzetargZałącznik Nr 1b - Dokumentacja techniczna kotłów na biomasę.

PrzetargZałącznik Nr 1c - Parametry pieca na biomasę, które powinna zawierać karta techniczna.

PrzetargZałącznik Nr 2a - Projekt umowy.

PrzetargZałącznik Nr 2b - Projekt umowy.

PrzetargZałącznik Nr 3a - Formularz ofertowy składany di 1 części zamówienia.

PrzetargZałącznik Nr 3b - Formularz ofertowy składany do 2 części zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 4 - Zakres oświadczenia JEDZ (poglądowo).

PrzetargZałącznik nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD.

PrzetargZałącznik Nr 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik Nr 6 - Wykaz dostaw.

PrzetargZałącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 6.7.2 lit. "b" i "c" SIWZ.

PrzetargZałącznik Nr 8 - Wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 


Wynik postępowania: