Zamówienia publiczneOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie.

Specyfikacja (SIWZ):

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

Wynik postępowania: