Zamówienia publiczneOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę tarasu i wymiana opraw oświetleniowych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, realizowana w ramach projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Józefów.

Specyfikacja (SIWZ):

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

Wynik postępowania: