Drukuj
Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczneOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 1/42 ark. 3 w Józefowie.

Specyfikacja (SIWZ):

Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

Wynik postępowania: