Paweł WielganPaweł Wielgan

Ul. Kościuszki 37,
23-460 Józefów,
Pok. 14
Tel.: 84-6878133 wew. 35
Fax: 84-6878133
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres obowiązków Z-cy Burmistrza Józefowa na podstawie upoważnienia Burmistrza Józefowa z 1 października 2020 r. do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, bezpośredniego nadzoru i kompleksowej realizacji zadań w imieniu Burmistrza Józefowa, w tym:

 • wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Burmistrza zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych lub powierzonych,
 • prowadzenia inwestycji  przez Urząd Miejski i jednostki samorządowe gminy,
 • remontów obiektów samorządowych,
 • zamówień publicznych,
 • informatyzacji Urzędu Miejskiego,
 • drogownictwa – budowy i remontów ulic, dróg i chodników w mieście i gminie oraz oświetlenia ulicznego,
 • realizacji wszystkich zadań związanych z ww. działaniami w tym: organizowania przetargów, podpisywania umów z dostawcami, zatwierdzania do wypłaty faktur i rachunków, podpisywania przelewów, zarządzania inwentaryzacji materiałów oraz jej rozliczania,
 • nadzoru nad działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie oraz wydziału Inwestycji urzędu miejskiego,
 • poświadczania własnoręczności podpisów i zgodności kopii z oryginałem,
 • podpisywania delegacji służbowych i zatwierdzanie delegacji służbowych do wypłaty,
 • dokonywania dekretacji dokumentów,
 • poświadczenia "zeznań świadków",
 • podpisywania nakazów podatkowych,
 • podpisywania zaświadczeń o stanie majątkowym i niezaleganiu w opłatach,
 • prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • reprezentowania gminy "na zewnątrz" na podstawie indywidualnych dyspozycji.