Sekretarz UM Robert RabiegaRobert Rabiega

Ul. Kościuszki 37,
23-460 Józefów
tel. (84) 687-81-33 wew. 34
fax (84) 687-81-33
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretarz gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a  w szczególności:

 1. jest pełnomocnikiem do spraw systemu jakości w Urzędzie,
 2. opracowuje projekty struktury organizacyjnej Urzędu,
 3. w uzgodnieniu z Burmistrzem opracowuje podział czynności dla poszczególnych   stanowisk,
 4. nadzoruje czas pracy i dyscyplinę pracy pracowników samorządowych,
 5. planuje koszty utrzymania urzędu,
 6. nadzoruje pod względem celowości i gospodarności wydawanie środków finansowych na materiały i urządzenia biurowe oraz mienie Urzędu,
 7. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 8. dba o stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych urzędu, a przede wszystkim aktów  normatywnych,
 9. nadzoruje kompletowanie dokumentacji Rady,
 10. bierze udział w posiedzeniach i sesjach Rady,
 11. współpracuje z sołectwami i zapewnia udział radnego lub pracownika Gminy w zebraniach wiejskich,
 12. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 13. przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w razie niemożności doręczenia ich adresatowi  w miejscu zamieszkania,
 14. planuje kontrole w Urzędzie i koordynuje kontrole w przeprowadzonych jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza oraz kompletuje dokumentację pokontrolną,
 15. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
 16. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez Wydział Spraw Organizacyjnych oraz obsługę gospodarczą Urzędu,
 17. opracowuje projekty rozwoju gospodarczego Gminy,
 18. inicjuje przedsięwzięcia gospodarcze i prowadzi działalność informacyjną o potrzebach i możliwościach Gminy,
 19. gromadzi informacje o Gminie i udostępnia ją zainteresowanym podmiotom,
 20. przygotowuje i zleca do wykonania foldery, i inne opracowania dotyczące promocji Gminy,
 21. koordynuje prace przy rozbudowie i oznakowaniu sieci szlaków turystycznych,
 22. współpracuje z organami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju Gminy,
 23. wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza.