Ścieżki poznawcze

Ścieżka w Rezerwacie "Czartowe Pole".

Ścieżka poprowadzona doliną rzeki Sopot. Na długości 1,5 km ukazuje wielkie bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionej rezerwatu oraz pozostałości po XVII-wiecznej papierni. Czas przejścia ok. 40 minut.


Ścieżka w Rezerwacie "Szum".

Ścieżka poprowadzona doliną rzeki Szum. Na długości 2,5 km stanowi doskonałe miejsce do obserwacji przyrodniczych. Czas przejścia ok. 1 godziny.


Ścieżka "Leśniczówka Senderki".

Poprowadzona borem sosnowym na długości 1 km do szkółki leśnej. Wzdłuż ścieżki rozstawiono tablice informujące o zasadach hodowli i ochrony lasu. Czas przejścia ok. 30 minut.


Ścieżka dendrologiczna we Floriance.

Prezentuje na powierzchni 3,2 ha 65 gatunków drzew i krzewów, - pozostałość po dawnych szkółkach drzew leśnych Ordynacji Zamojskiej.


Ścieżka krajobrazowa we Floriance.

Poprowadzona od Izby Leśnej do Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego przez punkt widokowy. Ukazuje enklawę pól wśród lasów RPN.


Informacja turystyczna

Pawilon Geoturystyczny

Pawilon Geoturystyczny
26-460 Józefów
ul. Kościuszki 37a
tel. 84 687 96 69