Szlaki turystyczne

Gmina Józefów położona jest na styku dwu regionów Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu spowodowało, że wytyczono tu trzy trasy rowerowe, osiem szlaków turystycznych oraz trzy ścieżki poznawcze. Tworzą one system, którym można się poruszać bez konieczności powtarzania odcinków mając bazę w Józefowie.


Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego

Długość szlaku wynosi 68 km. Jego przebieg wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego.

Szlak geoturystyczny Roztocza ŚrodkowegoMiejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra "Wapielnia"; rezerwaty: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone są "małą infrastrukturą" tj.: tablicami informacyjnymi, deszczochronami, zestawami stół-ławka, stojakami na rowery, koszami na śmieci. Tablice informacyjne zawierają opisy poszczególnych stanowisk, do których dołączone są mapy turystyczno-geologiczne. Ponad to wybudowano: pawilon geoturystyczny i basztę widokową w Józefowie, platformę widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: "Nad Tanwią", "Czartowe Pole", przy wzgórzu "Kościółek"; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.

Szlak można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem; kierunek szlaku  wytyczają słupy i tablice z kierunkiem jazdy.


Szlak Ziemi Józefowskiej.

Józefów-Osuchy-Rez. "Czartowe Pole"-Długi Kąt. Szlak o długości 42,5 km poprowadzony przez lasy Puszczy Solskiej. Ukazuje zabytki przyrody i kultury oraz miejsca pamięci narodowej.


Szlak Krawędziowy.

Zwierzyniec-Józefów-Susiec o długości 52,5 km. Na pokonanie jednego z najładniejszych odcinków Józefów-Zwierzyniec(długość 30 km) potrzeba ok. 9 godzin. Na pokonanie odcinka Józefów-Susiec, poprowadzonego strefą krawędziową Roztocza(długość 224 km) potrzeba ok. 7 godzin


Szlak Centralny.

Bełżec-Tokary(długość 143 km).Przecina całe polskie Roztocze.Szlak przechodzi przez teren gminy Józefów w jej pólnocnej części. Odcinek od Zwierzyńca przez Potok Senderki do pomnika przyrody "Piekiełko" koło Stanisławowa można pokonać w czasie ok. 8 godzin(długość 25 km).


Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej.

Zwierzyniec-Florianka o długości 67 km. Szlak otacza Roztoczański Park Narodowy, przecinając dwukrotnie Roztocze prostopadle do jego osi. Poprowadzony jest przez północno-zachodnie tereny gminy. Na pokonanie odcinka Bondyrz-Górecko Kościelne , o długości 18 km, potrzeba ponad 5 godzin. Odcinek Górecko Kościelne-Florianka, (długość 13 km) wymaga co najmniej 4 godzin, ze względu na trudne, piaszczyste drogi.


Szlak Łącznikowy Józefów - Potok - Senderki.

Józefów-Senderki ma długość ma długość 10 km. Czas potrzebny na przejście całego szlaku wynosi ok. 3 godzin. Na szlaku znajdują się liczne osobliwości, między innymi kamieniołomy i sztolnie.


Szlak Łącznikowy Nowiny - Krasnobród.

Szlak poprowadzony doliną rzeki Sopot przez malownicze tereny pokryte borem sosnowym. Przechodzi przez Majdan Sopocki i Ciotuszę Starą. Na pokonanie 16 km szlaku potrzeba ok. 5 godzin.


Szlak Walk Partyzanckich.

Tomaszów Lubelski-Susiec-Borowe Młyny-Osuchy-Sigła-Górecko Kościelne.
Długość szlaku 102 km. Szlak poprowadzony po południowej granicy gminy, ukazujący najładniejsze fragmenty Puszczy Solskiej i malownicze doliny Tanwi, Sopotu i Szumu. Pokonanie odcinka z Fryszarki do Górecka Kościelnego przez Osuchy o długości 35 km wymaga co najmniej 10 godzin marszu.


Informacja turystyczna

Pawilon Geoturystyczny

Pawilon Geoturystyczny
26-460 Józefów
ul. Kościuszki 37a
tel. 84 687 96 69